en gr de ru tr

Παρατήρηση Πουλιών

+ -

Διαθεσιμότητα


Παρατήρηση Πουλιών
Παρατήρηση Πουλιών
Παρατήρηση Πουλιών
Παρατήρηση Πουλιών
Παρατήρηση Πουλιών
Παρατήρηση Πουλιών
Παρατήρηση Πουλιών
Παρατήρηση Πουλιών
Παρατήρηση Πουλιών
Παρατήρηση Πουλιών
\/

Παρατήρηση Πουλιών

Το εθνικό πάρκο Πρεσπών πέρα από το πανέμορφο τοπίο και την μεγάλη αξία που έχει για τα θηλαστικά που ζουν εκεί, είναι και μια από τις σημαντικότερες περιοχές στην Ελλάδα και στην ΝΑ Ευρώπη από άποψη ορνιθολογικού ενδιαφέροντος.

Σπάνια είδη που είναι διάσημα στους παρατηρητές πουλιών είναι ο Αργυροπελεκάνος ή Dalmatian Pelican ή Pelacanus crispus, όπως είναι γνωστοί σε αγγλική ορορλογία, έχει ανακάμψει χάρη στα επιτυχημένα προγράμματα προστασίας των πτηνών της περιοχής και πλέον αναπαράγεται στις πρέσπες ένα σημαντικό ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού. Επίσης στην Πρέσπα έχει εδραιωθεί η μικτή αποικία με τον Ροδοπελακάνο ή Great White Pelican ή Pelacanus onocrotalus στην αγγλική ορολογία.

Αξιοσημείωτη είναι και η μικρή αποικία Χηνοπρίστη ή Goosander & Mergus merganser, η νοτιότερη ευρωπαική αποικία για το είδος αυτό, αφού συναντάται κυρίως σε βορειότερες χώρες. Η Σταχτόχηνα ή Greylag Goose & Anser anser και η Βαλτοπαπια ή Ferruginous Duck – Aythya nyroca είναι δύο ακόμη είδη που αναπαράγονται σε μεγάλο βαθμό στην λίμνη Πρέσπα.

Στη λίμνη Πρέσπα συναντάμε επίσης:

 • πολλά είδη ερωδιών (άλλα περαστικά στην μετανάστευση και άλλα αναπαραγόμενα)
 • Σταχτοτσικνιάδες (Grey Heron – Ardea cinerea)
 • Πορφυροτσικνιάδες (Purple Heron – Purple Heron)
 • Λευκοτσικνιάδες (Little Egret – Egretta garzetta)
 • Αργυροτσικνιάδες (Great White Egret – Casmerodius albus)
 • Κρυπτοτσικνιάδες (Squacco Heron – Ardeolla ralloides)
 • Μικροτσικνιάδες (Little Bittern -Ixobrychus minutus)
 • Νυχτοκόρακες (Night Heron – Nycticorax nycticorax)
 • Ηταυροι (Bittern – Botaurus stellaris)
 • Χαλκόκοτες (Glossy Ibis – Plegadis falcinellus)
 • Χουλιαρομύτες ( Eurasian Spoonbill- Platalea leucorodia)
 • Οι Χαλκόκοτες μάλιστα αναπαράγονται και πάλι στην Πρέσπα

Η Λαγγόνα (Pygmy cormorant – Phalacrocorax pygmeus) είναι ένα ακόμη σημαντικό και πολυάριθμο είδος.

Στους καλαμιώνες των λιμνών μπορεί να βρει κανείς τον υπέροχο Μουστακαλή (Bearded Reedling – Panurus biarmicus) αλλά και την δύσκολη Βαλτοποταμίδα (Marsh warbler – Acrocephalus palustris).

Περιφερειακά της λίμνης και στα χωριά και στις αγροτοδασικές εκτάσεις γύρω από αυτά, το ενδιαφέρον παραμένει πολύ υψηλό. Από την άνοιξη και μέχρι τέλη καλοκαιριού, Συκοφάγοι (Golden oriole – Oriolus oriolus) κρύβονται σε πυκνάδες συστάδες δέντρων ενώ οι Μελισσοφάγοι (Bee Eater – Merops apiaster) γίνονται πολύ πιό εύκολα αντιληπτοί με τα εξωτικά τους χρώματα και την χαρακτηριστική φωνή τους. Εδώ το πιό ιδιαίτερο είδος είναι ο Γερακοτσιροβάκος (Barred Warbler – Sylvia nisoria) σε ένα από τα λίγα σημεία που αναπαράγεται στην Ελλάδα. Στα ποταμάκια της περιοχής με μόνιμη ροή δεν λείπουν οι Νεροκότσυφες (Dipper – Cinclus cinclus).

Είναι αυτονόητο ότι γύρω από την λίμνη και με τόση διαθέσιμη τροφή ζουν πολλά είδη αρπακτικών, που ποικίλουν ανάλογα με την εποχή. Τα πιό σημαντικά από αυτά είναι ο Πετρίτης (Peregrine Falcon – Falco peregrinus), o Φιδαετός (Short toed Eagle – Circaetus gallicus), το Σαίνι (Levant Sparrowhawk – Accipiter brevipes), και βέβαια μεταναστευτικοί Κίρκοι, όπως ο Λιβαδόκιρκος (Montagou Harrrier – Circus pygargus).

Ανεβαίνοντας ψηλότερα στα βουνά περιφερειακά της λεκάνης των λιμνών, στον πάνω από 2000 μέτρα Βαρνούντα και στην Σφήκα (Τρικλάριο), βρίσκουμε και άλλα πολύ ενδιαφέροντα είδη, δασικά αλλά και των αλπικών εκτάσεων. Αρχικά στα χαμηλά υψόμετρα με μικτά δάση, αξιόλογη είναι η παρουσία του Βουνοφυλλοσκόπου (Eastern Bonelli"s Warbler – Phylloscopus orientalis) και του Δρυομυγοχάφτη (Ficedula semitorquata). Πιό ψηλά στα δάση κωνοφώρων, οι δρυοκολάπτες είναι παρόντες, μεταξύ των οποίων ο Μαύρος (Black Woodpecker – Dryocopus martius) και ο πιό δύσκολος Λευκονώτης (White Backed Woodpecker – Dendrocopos leucotos). Σημαντικά δασικά είδη στρουθιόμορφων είναι η Βουνοπαπαδίτσα (Willow tit – Poecile montanus) και ο Βουνοδενδροβάτης (Certhia familiaris – Treecreeper). Πάνω από το δασοόριο, οι Πυρροκότσυφες (Rock Thrush – Monticola saxatilis), το Χρυσοτσίχλονο (Yellowhammer – Emberiza citrinella) και το Βλαχοτσίχλονο (Emberiza hortulana) είναι πιθανότατες παρατηρήσεις. Στο δάσος και πάνω από το δασοόριο, με λίγη τύχη μπορεί κάποιος να παρατηρήσει, Σφηκιάρηδες (Honey Buzzard – Pernis apivorus), Διπλοσάινα (Goshawk – Accipiter gentilis) αλλά και τον περίφημο Χρυσαετό (Golden Eagle – Aquila chrysaetos).

Για αυτούς που αρέσκονται στην ενδελεχή εξερεύνηση, η πιθανή παρουσία Δασόκοτας (Hazel Grouse – Tetrastes Bonasia) είναι ένα ακόμη κίνητρο για να επισκεφτεί την Πρέσπα.

All rights reserved www.presparesort.gr 2016 | Created by BOOKRES