en gr de ru tr

Roach

+ -

Availability


Roach
Roach
Roach
Roach
Roach
Roach
Roach
Roach
Roach
Roach
\/

Roach

Prespa Balıkları, yalnızca Prespa'da bulunan ve benzersiz özelliklere sahip endemik türler veya alttürler olmak üzere 21 türden çok çeşitli ve özgün bir özellik gösterir. Sazan (Cyprinus carpio), alabalık (Salmo trutta peristericus), genişlik (Rutilus ohridanus prespensis), Branagh (Barbus prespensis) ve roach (Chalcalburnus belvica) 'dan bahsetmeye değer.

Roach, bölgedeki en yaygın türdür ve yüksek konsantrasyonlarda bulunur. Önce kış aylarında avlanır. Roçeyi yakalamanın birçok yolu var, ancak özellikle Prespa'da bölgenin balıkçılarının sedir gölünü yerleştirdikleri ve bol miktarda roach ve balık toplamak için "sedir" (veya pelazia) adı verilen benzersiz bir balıkçılık yöntemiyle tanıştık. Geçmişte, roach büyük bir ticari değere sahipti ve hatta çoğunlukla Fransa'da roach ihracatı yapan bir ambalaj alanında çalışıyordu.

All rights reserved www.presparesort.gr 2016 | Created by BOOKRES